Find CarlJohan Vallgren Dokument rörande spelaren Rubashov FB2 Anytime

More Info: Hardcover, 314 pages Tags: Fiction, European Literature, Swedish Literature
Dokument rörande spelaren Rubashov
.
Language of Book: Swedish Published First Time: 1996 by Albert Bonniers Förlag
Original EBook Title: Dokument rörande spelaren Rubashov Ebook's Author:
Ebook Format: DJVU, DOC, iBook, TXT, PDF, ePub, FB2, RTF, MOBI Rating:
193 ratings

Page Review:

Det är nyårsnatt i Sankt Petersburg, snart ska stadens kyrkklockor ringa in det nya seklet och den mångtusenhövdade skaran på Nevski stämma upp sina hurrarop. Ensam på sitt rum sitter den förfallne spelaren Josef Rubashov, utfattig och färdig för gäldstugan. Men denna det nittonde århundradets sista natt spelar han ett parti kort med djävulen, som får oväntade konsekvenser Det är nyårsnatt i Sankt Petersburg, snart ska stadens kyrkklockor ringa in det nya seklet och den mångtusenhövdade skaran på Nevski stämma upp sina hurrarop. Ensam på sitt rum sitter den förfallne spelaren Josef Rubashov, utfattig och färdig för gäldstugan. Men denna det nittonde århundradets sista natt spelar han ett parti kort med djävulen, som får oväntade konsekvenser.
Josef Rubashov kommer att genomleva hela nittonhundratalet, han blir en ofrivillig deltagare och iakttagare, i utkanten av de dramatiska skeenden som böljar genom denna fantastiska berättelse.

Categories: